Lindström Invest yrityksenä

Yksilölliset toimitilaratkaisut, kattavat palvelut ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Lindström Invest Oy on yksilöllisten toimitilojen vuokraukseen ja kehittämiseen erikoistunut kiinteistökehitysyhtiö. Kiinteistökehitystyön lisäksi huolehdimme kohteiden  korkeatasoisesta ylläpidosta ja hallinnoinnista. Toimintamme kulmakivinä ovat joustavat tilaratkaisut, monipuoliset palvelut, laadukkaat materiaalit sekä toimialan tyytyväisimmät asiakkaat. Investin kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudun parhailla paikoilla, hyvien kulkuyhteyksien päässä Kalasatamassa.

Marraskuussa 2020 ruotsalainen pörssinoteerattu kiinteistösijoitusyhtiö Castellum AB on ostanut suomalaisen Lindström Investin osakekannan.

Investin oma henkilökunta on vahvasti läsnä asiakkaan arjessa. Johdamme, valvomme ja kehitämme yhteistyökumppaneiden toimintaa. OnnistuuPiste-asiakaslupauksemme ohjaa kaikkea toimintaamme arjessa. Olemme joustavia ja ketteriä, kannamme vastuun ja etsimme ratkaisun.

Olemme kumppanisi, joka on sitoutunut kestävään kasvuun, vastuullisuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Arvomme

Kestävä kasvu

Kasvumme perustuu kiinteistökehityshankkeisiin, joita toteutamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Taloutemme perustana on omassa taseessa olevat toimitilakiinteistöt.

Pitkäaikainen asiakassuhde

Toimintamme perustana ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet. Olemme aidosti läsnä joka päivä. Teemme sopimusratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaan tarpeen muutokset sopimuskauden aikana.

Vastuullisuus

Kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otamme huomioon niiden vaikutukset sidosryhmiimme sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Jatkuva kehittyminen

Kehitämme toimintaamme ja palveluitamme yhteistyössä ja kuuntelemalla asiakkaitamme sekä kumppaneitamme. Seuraamme tiiviisti yhteiskunnassa tapahtuvia muutostrendejä ja niiden mukanaan tuomia muutoksia työn tekemiseen.

OnnistuuPiste-asiakaslupauksemme perustuu Investin arvoihin ja se näkyy kaikessa toiminnassamme. Asiakaslupaus on tarjoamamme lisäarvo asiakkaan näkökulmasta. Lupausta toteuttamalla tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

OnnistuuPiste-asiakaslupauksemme on olla joustava ja ketterä. Toteutamme asiakkaan toiveet ja kannamme vastuun tekemisestämme.

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitystyön perustana ovat vanhat rakennukset, joita uudistamme ennakkoluulottomasti perinteitä kunnioittaen ja uutta tekniikkaa hyödyntäen.

Tutkimme valikoiden asunto- ja kiinteistökehityshankkeita, jos ne täyttävät kiinteistökehityshankkeillemme asetetut tavoitteet ja ehdot.

Toimimme pääosin Kalasataman alueella tavoitteena kuitenkin laajentaa toiminta-aluetta pääkaupunkiseudulla.

Asiakassuhde ja –lupaus

Asiakassuhteemme perustana on suoraselkäinen toiminta sekä palvelun laatu, nopeus ja joustavuus.

Asiakaslupauksemme perusta on OnnistuuPiste. Palkitsemme hyvästä palvelusta yhteistyökumppaneita ja niiden henkilöstöä.

Vuokrasopimuksemme ovat selkeitä ja ne joustavat asiakkaidemme tarpeiden muuttuessa.

Palvelut ja niiden johtaminen

Palvelujohtamisemme on aktiivista ja kannustavaa. Kohtaamme asiakkaamme ja kumppanimme  henkilökohtaisesti ennalta sovitusti ja spontaanisti; olemme aidosti läsnä joka päivä.

Kehitämme palvelujamme innovatiivisesti. Kokeilemme uusia palveluja ja otamme niitä käyttöön yhteistyössä palvelutuottajien kanssa ennakkoluulottomasti ja edelläkävijänä – yhteisten asiakkaidemme parhaaksi. Valitsemme kumppaniksemme alan parhaita osaajia.

Ajan tasalla kehittyvässä toimintaympäristössä

Toimitilakehityksessä ja – markkinoinnissa otamme huomioon uudet työn tekemisen tavat ja mallit sekä ihmisten kehittyvän vaatimustason.

Toimitiloissamme ja palveluissamme hyödynnämme uusimman tekniikan tuomia mahdollisuuksia.

Markkinointiviestinnässämme hyödynnämme sähköisen viestinnän uusimpia mahdollisuuksia.

Lindström Invest Oy on kiinteistösijoitusyhtiö, joka aloitti liiketoimintansa vuoden 2002 alussa.  Marraskuussa 2020 ruotsalainen pörssinoteerattu kiinteistösijoitusyhtiö Castellum AB on ostanut suomalaisen Lindström Investin osakekannan.
Lindström Invest sai aikanaan alkunsa kun teollisuustekstiileistään tunnettu Lindström Oy jaettiin. Jakautumisen yhteydessä Lindström Oy:n kiinteistöomaisuus siirrettiin Lindström Investin hallintaan. Näin Investin omistukseen siirtyivät Lindström Talon ohella yhtiöön vuosien varrella hankitut toimisto- ja liiketilat sekä asunnot. Tämän jälkeen kiinteistöomaisuutemme koko on kasvanut tasaisesti.